Prof. Maciej Giertych: Powrót sanacji

W naszej łacińskiej cywilizacji państwo to coś więcej niż rząd. To także niezależne sądy, banki, media, uczelnie, Kościół, społeczeństwo, samorządy itd. Jest podział władzy na wykonawczą, […]

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz: Se­re­met jak Ja­skier­nia?

Tak się cza­sa­mi za­sta­na­wiam, dla­cze­go w Pol­sce bra­ku­je lu­dzi, któ­rzy obej­mu­jąc ja­kieś wy­so­kie pań­stwo­we sta­no­wi­sko na­gle po­czu­li­by mi­sję i chęć oczysz­cze­nia tej na­szej staj­ni Au­gia­sza?… Dla­cze­go […]

Aleksander Ścios: „CHŁOPCY Z FERAJNY”

Traktowanie Polaków niczym ludzi pozbawionych pamięci, należy do kanonu „kultury politycznej” ludzi Platformy Obywatelskiej. Działając w zgodzie z tymi zasadami, Donald Tusk mógł w lutym 2008 […]

Afera hazardowa zgodnie z planem umorzona

Andrzej Czuma, ówczesny minister sprawiedliwości, po wybuchu afery hazardowej: Uważam Pana Zbigniewa C. i pana Mirosława D. jako osoby niewinne. Donald Tusk w Brukseli, marzec 2011: […]

Były szef CBA: pozory walki z korupcją

Mariusz Kamiński jest zaniepokojony stanem najważniejszych śledztw korupcyjnych, które wszczęto, gdy kierował CBA. W związku z tym Kamiński wystosował list do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, o […]