Jan Maria Jackowski: Polski sierpień

Kult maryjny na ziemiach polskich rozwijał się od początku chrześcijaństwa. Kronikarz Gall Anonim wspomina, że Bolesław Krzywousty podczas marszu na Kołobrzeg "zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi […]

Ks. prof. Czesław S. Bartnik: Konieczność modlitwy do Maryi

Wyszedł długo oczekiwany katechizm dla młodzieży: "Youcat Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych" (Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011). Jest to przekład z języka niemieckiego: "Youcat. Jugendkatechismus […]