Krzysztof Wyszkowski: Gęgacze – naganiacze

Aktualne polskie dyskusje są dobrym materiałem do analizy takich wydarzeń historycznych, które, zdawałoby się, nie mają już nic wspólnego ze współczesnością. Uderzające jest na przykład podobieństwo […]