Sprawa sumienia polskiego

Kiedy po przewrocie majowym na polecenie Piłsudskiego uwięziono w ramach zemsty politycznej w III. Wojskowym Więzieniu Śledczym na Antokolu w Wilnie generałów Tadeusza Rozwadowskiego, Włodzimierza Zagórskiego, […]

Ukraina w rozsypce?

Polmedia.pl     „Zostały naruszone kompromisy dzięki którym to, co nazywaliśmy państwem ukraińskim utrzymywało się przez ponad 20 lat na powierzchni” – uważa Mateusz Piskorski w […]