Michał Mońko: PIĘKNI I TAJNI

Pięknie żyli przeciw reżimowi – pięknie i tajnie. Między zabieganymi, pochłoniętymi codziennością ludźmi, wyróżniali się niezłomną postawą opozycjonistów. To było ich powołanie, służba… i chleb. Niekiedy […]

Michał Mońko: Rok 1920 na Podlasiu

Od propagandy do zbrodni Najazd bolszewicki na Polskę poprzedza zmasowana propaganda bolszewicka. Na jesieni 1918 roku powstają na Podlasiu Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich, Folwarcznych i Żołnierskich. […]

Michał Mońko: Środki społecznego zamętu

Znieprawienie to przypadłość współczesnego dziennikarstwa, ale i dzisiejszej polityki. Synonimy słowa „znieprawienie” to: zepsucie, bezwstydność, zeszmacenie. Każdy z wymienionych synonimów oznacza wyprzedaż podstawowych norm moralnych i […]