Stanisław Michalkiewicz: Kulty i legendy

Ach, co to był za tydzień! Nie zmieniając swego fatalnego położenia geograficznego, nasz nieszczęśliwy kraj jednym susem znalazł się w centrum świata. Wiadomo, że skoro góra […]