Pod dyktando Bermana

Jeden podręcznik, trzy socjalizmy  Gdyby państwo trzymało się swoich właściwych zadań, kontroli społecznej (nie politycznej) w zakresie treści kształcenia dokonywałyby gremia kompetentne intelektualnie, w zakresie wychowawczym […]