Prof. Andrzej Zybertowicz: Obudzono agentów-śpiochów

Obudzono agentów-śpiochów – W funkcjonowaniu tajnych służb, szczególnie o wieloletniej tradycji, a służby Rosji mają tradycje nie tylko sowieckie, ale jeszcze carskiej Ochrany, istnieje taki typ […]

Polska armia, polska pycha

Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, eksperci MON, planując przyszłość polskiej armii na najbliższe 20 lat, założyli, że nie ma dla naszego kraju zagrożeń w Europie, czas więc budować […]

Romuald Szeremietiew: Do NATO ? – UE…eeee!

„Zakładając, całkiem hipotetycznie, iż strona polska w jakiś sposób dojdzie do niezbitej konkluzji, być może popartej nowymi, nieznanymi teraz dowodami, iż wypadek samolotu z delegacją polską […]

Żurawski vel Grajewski: Po co Polsce armia?

Podstawowym zadaniem każdej armii jest zwycięskie rozstrzyganie konfliktów zbrojnych, te zaś różnią się co do charakteru, zakresu i intensywności. Sposób powoływania, liczebność, struktura, szkolenie, uzbrojenie, wyekwipowanie […]

Aleksander Ścios: KADRY I AKTYWA

W raporcie z maja 1992 roku, opracowanym przez Wydział Studiów Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych rządu Jana Olszewskiego znalazł się następujący fragment: „Stwierdzono fakty piastowania przez byłych […]

Wallenrod naszych czasów

Juliusz Słowacki dokuczał Adamowi Mickiewiczowi, że konradyzm wallenrodyzm wprowadził pewien do zdrady metodyzm… Ale Słowacki nie znał bolszewizmu i KGB… Gdyby znał, nie miałby żadnych wątpliwości […]

Adam Kowalczyk: WOJNA GENERAŁA

"Generał, jeden z najzdolniejszych polskich dowódców, musiał zdjąć mundur, po tym jak publicznie zaprotestował przeciwko samowoli biurokratów z MON. Całe życie służył armii, a gdy doszedł […]