Patrick J. Buchanan: Obama in a Dream World

At the G-8 summit in Deauville, France, the news was dramatic, delivered by Nicolas Sarkozy of France and Barack Obama. To sustain the Arab Spring, America, […]

Czy euro? Czy dolar?

Byłem we Włoszech kilka miesięcy po wprowadzeniu tam eruo. Nie spokałem entuzjastów. Natomiast wielu z Włochów oceniało zmianę lira na euro jako zamach na ich portfele. […]