Jerzy Zalewski: Warchoły to my?

Wszystkie tropy prowadziły do Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego – jak się okazało, koła zamachowego polskich przemian, systemu samouwłaszczenia nomenklatury, założycielskiego oszustwa III RP Warchoły to my? […]

Aleksander Ścios: GRY WYBORCZE W TECHNOLOGII IT

Od długiego czasu grupa rządząca prowadzi zakrojone na ogromną skalę przygotowania do październikowych wyborów. Co najmniej od roku trwa sondowanie nastrojów społecznych, mnożą się prowokacje z […]

NIEOBECNY HOLOKAUST

„Mą­drość i su­ro­wość w tej wal­ce na­ro­do­wo­ścio­wej mu­szą nam oszczę­dzić ko­niecz­no­ści wy­ru­sze­nia raz jesz­cze na po­le bi­twy z po­wo­du te­go kra­ju” — ty­le wy­tycz­ne kon­fe­ren­cji z […]