Andrzej Solak: Grzeszny polski nacjonalizm

Beczki z paliwem opasywały baraki ciasną obręczą. Na stłoczone wewnątrz żydowskie więźniarki wydano wyrok śmierci. Był maj 1945 roku, wojna w Europie dobiegała końca. Za drutami […]

Realitas: Naród pomocny dla misji Kościoła

Sięgając do dorobku o. Jacka Woronieckiego OP przypomnieliśmy ostatnio (w czasach rozrostu w Polsce zgubnego mesjanizmu), że ważnym wymiarem relacji międzynarodowych są misje. Do pomocy Kościołowi […]