Julia M. Jaskólska – Chichot towarzyszy

W Białymstoku cudem udało się zdekomunizować pomnik rodem z PRL. Władze miasta po wielu miesiącach łaskawie zgodziły się, by Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej, poświęcony „poległym w […]

Jwp: Tylko koni, tylko koni żal…

Każdy z nas to mały wszechświat, a w nim miliony gwiazd, planet i kosmiczny pył. Gdy jedne gasną, inne rozbłyskują mocnym światłem. Każda cząstka naszego wszechświata […]

Prof. Jacek Bartyzel: Patriotyzm

PATRIOTYZM (łac. patria – ojczyzna, od gr. patriotes – rodak, współobywatel) – cnota moralna miłości do ojczyzny, jej dziedzictwa kulturalnego i ładu moralno-społecznego, uformowanego przez normy […]