Tadeusz Sakiewicz–Danuta Kania: TRIUMF ESBEKA

Sprawa przegranego procesu Doroty Kani z byłym funkcjonariuszem SB płk. Ryszardem Bieszyńskim budzi mój wielki sprzeciw. Po pierwsze, dotyczy on słynnego art. 212, a po drugie, […]

Energetyczna ofensywa Kremla

Wymiernym efektem katastrofalnej polityki energetycznej gabinetu Tuska jest osłabienie polskich koncernów naftowych oraz wstrzymanie wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa paliwowego Polski inwestycji w logistykę naftową Najpierw Gdańsk, […]