Kanada: ostrzejsze zasady dot. imigracji

Kanadyjski Sąd Najwyższy (SCOC) potwierdził prawo rządów federalnego i prowincji do domagania się od sponsorów imigrantów w ramach łączenia rodzin zwrotu zasiłków, nienależnie pobranych przez imigrantów. […]

USA: Prezydent Obama skierowal CIA do Libii.

CIA operuje w Libii. Za zgodą prezydenta Prezydent Barack Obama podpisał tajną dyrektywę zezwalającą amerykańskim służbom wywiadowczym na pomaganie libijskim rebeliantom – poinformowali w środę przedstawiciele […]

Fa­chow­cy od hi­sto­rii

Z któ­rej stro­ny na pro­blem nie spoj­rzeć, to i tak wi­nien IPN. Ko­mu­nizm nie­win­ny, ale je­go ba­da­cze jak naj­bar­dziej. Nie Wa­łę­sa wi­nien  i je­go po­krę­co­ny ży­cio­rys, […]