Św. Maksymilian Maria Kolbe, „Biedni” Żydzi

(Stanisław Krajski: jest to tekst wydany pierwotnie w „Rycerzu Niepokalanej" nr 5/1926, który został zamieszczony w wydanej przez Wydawnictwo św. Tomasz z Akwinu i zredagowanej przeze […]