Wielkanoc w areszcie za protest w PKW?!

Oczekujemy na reakcję Prezydenta RP oraz Prokuratora Generalnego! 1. Trzej protestujący (Rafał Mossakowski, Zenon Nowak i Grzegorz Senatorski) zostali prawomocnie skazani przez sąd na kary grzywny […]

Jacek Dytkowski: Major Kosmal liczy głosy

Sędzia skazujący żołnierzy w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie wojennym mjr Stanisław Kosmal stoi dziś na straży legalności demokratycznych wyborów. Major Kosmal liczy głosy Z […]

Palnick: Elektroniczna czarna dziura wyborcza.

Mało kto wspomina o etapie wiodącym do ogłoszenia wyników i podania liczby mandatów – o elektronicznym przetwarzaniu danych z komisji wyborczych. To właśnie oprogramowanie do obsługi […]

Kodeks Wyborczy łamie konstytucyjne prawa wyborców

Właśnie weszliśmy na ring Sądu Najwyższego zaskarżając woluntarystyczne decyzje Państwowej Komisji Wyborczej, która nawet nie wie, że odmówić rejestracji komitetu musi postanowieniem a nie uchwałą. Ale […]