Leszek Sykulski: Polska polityka (anty-)wschodnia

(…) Po 1991 r. zabrakło w naszym kraju pogłębionej analizy nowego kontynentalnego układu sił, a także wyraźnej operacjonalizacji celów i roli Polski w nowej architekturze bezpieczeństwa […]

Czy islam da się zdemokratyzowac?

Islam, a demokracja (…) Wielu muzułmańskich myślicieli chociażby takich, jak  M. Iqbal, A. Shariati czy A. al-Mawdudi, optymistycznie twierdzi, że świat zachodni niesłusznie zmonopolizował pojęcie demokracji, […]