Marian Piłka : Lizboński szlak degradacji

Proponowane zmiany w traktacie lizbońskim ograniczające suwerenność budżetową na trwałe skażą nasz kraj na podrzędność ekonomiczną względem dominujących państw Unii, a zwłaszcza wobec Niemiec Ostatni szczyt […]