Krzysztof Losz – CO2 pochłoną lasy

Polska ma ogromne możliwości zagospodarowywania dwutlenku węgla i wykorzystania energii odnawialnej. Niestety, w dużej mierze z winy rządu nasze zasoby są nieeksploatowane. O gospodarowaniu CO2 i […]