Jacek Bartyzel – Moje oburzające opinie

Nie minęła doba od chwili, gdy zaprzątałem uwagę Szanownych Czytelników wieściami z Hiszpanii, a oto dziś, na adres elektroniczny mojego Wydziału (Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) […]

Krystyna Pawłowicz, Poseł na Sejm RP: Oświadczenie

List podpisany przez 40 osób związanych z lewicowymi i genderowymi środowiskami akademickimi, będących stroną w sporze o związki homo- seksualne, piętnuje mnie za oczywiste stwierdzenia prawne […]