Anna Bałaban: Świat śledzi działania KRRiT

Francja, Irlandia i Polska – niegdyś kraje najbardziej katolickie w Europie – dziś przynajmniej na polu dyplomatycznym to już niestety tylko wspomnienie – czytamy na łamach […]

Bob Kordecky: Protest na kolanach

Ostatnie protesty polskiego, katolickiego spoleczenstwa po odmowie przydzielenia Telewizji TRWAM miejsca na platformie cyfrowej musialy w wielu Polakach wzbudzic szereg pytan na temat elit rzadzacych Polska. […]

Radosław Brzózka: Cyfryzacyjna erystyka

Odmowa miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam doskonale ilustruje prawdę o kryzysie polskiej państwowości. Obejmuje on niestety wszystkie trzy sektory: państwowy, rynkowy i organizacji pozarządowych. Krajowa […]

Jacek Dytkowski: Sprawa dla komisarza

Skandal z nieprzyznaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam dotarł na szczebel Komisji Europejskiej. Posłowie czekają na posiedzenie […]