Kali kupić ziemia w Polska

Liga Obrony Suwerenności   Mam napisać tekst podnoszący na Duchu. Ku pokrzepieniu serc – pisał Henryk Sienkiewicz, lecz tyle z tej pisaniny zostało, ile jest w […]