Waldemar Jan Rajca: Europa

Europa jest zapatrzona w Hayeka i Friedmana.(???) Tak uważa pan profesor Karol Modzelewski, profesor i działacz polityczny, przyjaciel pana Jacka Kuronia. Jadąc samochodem aż musiałem zatrzymać […]

100-lecie urodzin Ronalda Reagana

Dziś mija 100 rocznica urodzin Ronalda Reagana, 40. prezydenta USA, pełniącego tę funkcję przez dwie kadencję. Reagan uznawany jest jednego z najwybotniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który […]

NOWY EKRAN: 100 rocznica urodzin Ronalda Reagana

Dnia 06.02.2011 obchodzimy 100 rocznice urodzin Ronalda Reagana, wielkiego przyjaciela Polaków. Uczcijmy w swoich miastach pamięć pogromcy "imperium zła". "Powodem naszego gigantycznego długu publicznego nie są […]

Ron Paul: Don’t Raise the Debt Ceiling!

As of November 7th, the total U.S. public debt outstanding reached an astonishing $13.7 trillion. This means that although Congress just raised the debt ceiling to […]