Brutalna prawda

Drodzy Państwo! Musimy sobie powiedzieć prawdę. Bez świadomości tego, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji nie znajdziemy żadnego z niej wyjścia.Kryzys epidemii ujawnił dwa zasadnicze deficyty obecnej […]

Wojciech Podjacki: Uzasadniona samoobrona

Europę zalewa fala imigrantów, w przeważającej mierze rozwydrzonych mężczyzn, dających się mocno we znaki Europejczykom, którym, zamiast wdzięczności za doświadczaną pomoc, okazują wzgardę i agresję. Nagminne, […]

Broń uczy odpowiedzialności

POLONIA CHRISTIANA   Posiadanie broni to naturalne prawo, żaden rząd nie może ograniczać prawa obywateli do samoobrony. Zazwyczaj przeciwni są mu ludzie, którzy sami broń posiadają […]

Ro­man Mań­ka: Był “narzędziem” którego się pozbyto

An­drzej Lep­per ni­g­dy nie był czło­wie­kiem eli­ty. A jed­nak przed­sta­wi­ciel es­ta­bli­sh­men­tu po­li­tycz­no-biz­ne­so­we­go Ry­szard Krau­ze po­sta­no­wił mu po­moc. Wie­le po­szlak wska­zu­je, iż pierw­szym ogni­wem prze­cie­ku w tak […]

Giertych zdradza kulisy afery gruntowej

Koalicja rządowa w roku 2007 rozpadła się z winy prowokacji szefa CBA Mariusza Kamińskiego, mnie werdykt wyborczy skreślił z bieżącej polityki, więc odszedłem, ale z coraz […]