Urojone wojny. World War E. (Część II.)

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie” Pamiętaj, jeśli jakąś chorobą nagle się interesują urzędnicy i politycy przygotowując ustawy, preparują je na zlecenie firm farmaceutycznych.   Generał major […]