Dziwisz, Turowski: PROSTE PYTANIA

Z mediów publicznych wylecieli dziennikarze o poglądach prawicowych i pro-pisowskich. Doprawdy? Wiem, jakie poglądy ma Jan Pospieszalski, ostatni, który właśnie wyleciał. Ale tak naprawdę to co […]

Andrzej Leja: PO­LI­TYCZ­NE ZA­PI­SKI czło­wie­ka la­su

Mi­ro wra­ca. Chce do par­la­men­tu „dzi­kie­go kra­ju”. Po­ja­wi­ły się wła­śnie in­for­ma­cje, że nie­sław­ny bo­ha­ter gło­śnej afe­ry ha­zar­do­wej, Mi­ro­sław „Mi­ro” Drze­wiec­ki, wra­ca do łask Do­nal­da Tu­ska i […]

Krzysztof Wyszkowski: Minister Applebaum

Przynajmniej od 1956 roku uznaje się podobieństwo sytuacji politycznej w Polsce i na Węgrzech. Analogia ta była potwierdzana od r. 1989 w identycznych w obu krajach […]