Łukasz Wielicki: Rozróba w miejsce pracy u podstaw

Kolejna rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce jak co roku jest celebrowana przez całą opcję postsolidarnościową: od środowisk związanych z dawną Unią Wolności skupionych wokół Prezydenta […]

JWP: Nic to Basieńko !, nic to.

Pęka imperium pełne swobód, Rozerwą je sąsiedzi rychło – Jak Basi rzekł, tak powie Bogu, Pan Michał swoje credo: Nic to ! Jacek Kaczmarski. Kolejny dziwny […]

Ich cyrk, na­sze mał­py

Pro­ku­ra­tu­ra Woj­sko­wa, wy­łą­cza­jąc ze śledz­twa przy­go­to­wa­nie lo­tu do Smo­leń­ska, usta­mi gen. Pa­rul­skie­go tłu­ma­czy­ła, że ona mo­że tyl­ko woj­sko­wych, a cy­wi­le, to in­na pa­ra ka­lo­szy. Ro­bo­ta dla […]

Uczniowie Kiszczaka

Generał Czesław Kiszczak ma godnych następców. Platforma Obywatelska w swym zacietrzewieniu w walce z pamięcią o Lechu Kaczyńskim i tragedii smoleńskiej, dorównuje zaciętości prawej ręki Jaruzelskiego […]