Gdzie zginął prezydent Starzyński?

Do chwili obecnej nie ujawniono dokumentacji Polskiej Misji Wojskowej do spraw zbrodni wojennych w Berlinie zawierającej zebrane przez jej pracowników relacje byłych więźniów KL Dachau na […]