PROGRAM ELIMINACJI POLAKÓW

Fragmenty artykułu opublikowanego na portalu Wolna-Polska.pl   Żydzi praktycznie opanowali już wszystkie instytucje państwa Polskiego, rząd, partie polityczne, media, sądownictwo, system finansowy i monetarny, przemysł i […]

Walka o prymat prawa krajowego w Szwajcarii

Szwajcaria: SVP chce prymatu prawa krajowego nad międzynarodowym   Szwajcarska Partia Ludowa uważa, że prawo międzynarodowe w coraz większym stopniu wpływa na przepisy krajowe. Dlatego ugrupowanie […]

Artur Łoboda – Walka o suwerenność

Przywykłem do tego, że moje wypowiedzi są bezkarnie cytowane przez polityków. Z końcem lat dziewięćdziesiątych – przewidując dokładnie to – co dziś spotkało Polaków rzuciłem hasło […]