Wiktor Mokot: Szukanie zapalnika

Intencje społecznych inżynierów stają się coraz bardziej czytelne. Nie należy tracić z oczu połączeń między pozornie niepowiązanymi wydarzeniami. Nie jest przy tym istotne czy poszczególni aktorzy […]

Krzysztof Cierpisz: Zawiadomienie o przestępstwie.

Kilka zbiorczych uwag, które należy rozważyć przy zawiadomieniu do prokuratury o przestępstwie przeciw życiu, zdrowiu i mieniu, jakie miało miejsce podczas Marszu 11 listopada. Zawiadomienie o […]