Krzysztof Cierpisz: Zawiadomienie o przestępstwie.

Kilka zbiorczych uwag, które należy rozważyć przy zawiadomieniu do prokuratury o przestępstwie przeciw życiu, zdrowiu i mieniu, jakie miało miejsce podczas Marszu 11 listopada. Zawiadomienie o […]

Waldemar Glodek: “Ruki po szwam”!

Potraktowanie ks. prał. płk. Sławomira Żarskiego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i ministra ON Bogdana Klicha za wygłoszone z okazji Święta Niepodległości kazanie w prostej linii […]