Andrzej Leja: Jaki rok?

Na po­czą­tek szczyp­ta opty­mi­zmu. A wszyst­ko przez te pierw­sze, wy­jąt­ko­wo cie­płe dni stycz­nia. Ba, u mnie w le­sie, jak na tę po­rę ro­ku, nie­mal go­rą­co. A […]

WZZW: Odeszła tak skromnie jak żyła

Z wielkim żalem żegnamy dzisiaj naszą przyjaciółkę i oddaną Polsce, działaczkę Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – Marylę Płońską. Miała zaledwie 54 lata. Odeszła tak skromnie jak […]