Artur Łoboda: Memento 2013

W kulturze polskiej funkcjonuje wiele nieuczciwych dogmatów, wywodzących się Judaizmu i jego zmutowanej wersji w postaci Chrześcijaństwa. Jednym z takich dogmatów jest instytucja "syna marnotrawnego", którego […]

Krzysztof Wyszkowski – Gęsi puczystowskie

Gęsi kapitolińskie, budząc obrońców, ocaliły Kapitol. Kapłony belwederskie – Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Smolar – gęgają o rzekomym puczu Jarosława Kaczyńskiego. Co chcą w ten sposób powiedzieć? […]

Dr Przemysław Czarnek: Z albumu Bieruta i Jaruzelskiego

Coraz częstsze umizgi najwyższych władz państwowych o solidarnościowym przecież rodowodzie, czego przykładem jest m.in. obecność Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, każą zastanowić się nad […]