Krzysztof Losz – Sąd po stronie Rady

Niejednogłośnie, ale jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wczoraj skargę Fundacji Lux Veritatis. Będzie apelacja do NSA Fundacja Lux Veritatis domaga się unieważnienia decyzji przewodniczącego […]

Radosław Brzózka: Cyfryzacyjna erystyka

Odmowa miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam doskonale ilustruje prawdę o kryzysie polskiej państwowości. Obejmuje on niestety wszystkie trzy sektory: państwowy, rynkowy i organizacji pozarządowych. Krajowa […]