Eska: „Miałeś, chamie, złoty róg…”

„To co mnie dziwi i jest największym niebezpieczeństwem dla Polski, to jest re-nacjonalizacja polityk gospodarczych, a co za tym idzie w dalszej perspektywie, w ogóle polityk […]

Waldemar Glodek: W rytmie “Acropolis Adieu …”

Nie tylko rządzący Polską politycy mają giętkie kręgosłupy. Ich działalność na współczesnej scenie politycznej potwierdza starą maksymę przyjmującą wspólny mianownik dla stosowanych przez nich praktyk i […]

A. Fotyga o wyborczej manipulacji

Jako manipulację wyborczą oceniła była szefowa dyplomacji Anna Fotyga opublikowane przez "Gazetę Wyborczą" depesze Wikileaks powstałe w ambasadzie USA w czasach, gdy kierowała na Ministerstwem Spraw […]

Marian Miszalski: Wypłukiwanie suwerenności

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył w końcu listopada wniosek 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości wnoszących o stwierdzenie, czy ratyfikowany przez Polskę Traktat Lizboński jest zgodny z polską Konstytucją. […]

Marian Piłka : Lizboński szlak degradacji

Proponowane zmiany w traktacie lizbońskim ograniczające suwerenność budżetową na trwałe skażą nasz kraj na podrzędność ekonomiczną względem dominujących państw Unii, a zwłaszcza wobec Niemiec Ostatni szczyt […]