Kryminogenne ustawy

Podczas przesłuchania w sprawie wyłudzeń podatku VAT pani Elżbieta Chojna Duch ujawniła, że skutkiem celowego rozszczelniania systemu podatkowego były ogromne straty  poniesione przez państwo polskie. Za […]

Why Is the GOP Terrified of Tariffs?

From Lincoln to William McKinley to Theodore Roosevelt, and from Warren Harding through Calvin Coolidge, the Republican Party erected the most awesome manufacturing machine the world […]