Lewica a inteligencja

Jednym z leitmotivów współczesnej propagandy lewicowej jest prezentowanie się jako obrońca inteligencji, rzekomo gnębionej przez podły kaczystowski reżim, a która niejako z natury jest, a przynajmniej […]

Patrick J. Buchanan: No Apologies Needed, Mitt

Mitt Romney has conceded that his thoughts, expressed at that Boca Raton, Fla., fundraiser, were "not elegantly" stated. Those mocking him might concede he has tabled […]