Patrick J. Buchanan: ‚Bibi’ Votes Republican

Not since Nikita Khrushchev berated Dwight Eisenhower over Gary Powers’ U-2 spy flight over Russia only weeks earlier has an American president been subjected to a […]

O podziale Palestyny

11 czerwca 1946 roku powołano komisję Morrisona – Grady’ego, której wyniki pracy mówiły o kolejnych 100 tys. żydowskich imigrantów oraz podziale Palestyny na 2 niezależne państwa […]