Hilaire Belloc: Kryzys gospodarczy

Co to jest kapitalizm? Przez kapitalizm rozumiemy taki stan państwa, w którym wielu wolnych obywateli, a w każdym razie decydująca ich liczba, nie posiada środków produkcji […]