Warszawska Gazeta: Sprawa Michnika

„ … ta wol­ność to już nie jest Two­ja spra­wa. I te­raz nie mo­żesz się już na­zy­wać przy­ja­cie­lem Je­rze­go Gie­droy­cia i Zo­fii Hert­zo­wej, tak­że Kon­stan­ty Je­leń­ski […]